സൂക്ഷിച്ചോ പണി വരുന്നുണ്ട്, പൊല്യൂഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനി നൽകുന്നത് മോട്ടോര്‍വാഹനവകുപ്പ്.

0
424
mvd-new-rule
mvd-new-rule

വാഹനങ്ങളിലെ പുകപരിശോധന പതിവുപോലെ പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തന്നെ തുടരുമെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ഓൺലൈനിൽ പൂർത്തിയാക്കി മോട്ടോർവാഹനവകുപ്പാകും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുക. നടപടി ക്രമം അടുത്ത മാസം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും മോട്ടോർ വാഹനവകുപ്പിൽ നിന്നാകും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്  ലഭിക്കുക.

shutter
shutter

ബി.എസ്. ഫോർ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരുവർഷം കാലാവധിയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ ആറുമാസത്തെ കാലാവധിയുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്. ഇതാണ് തർക്കത്തിനുകാരണം.

ആറുമാസത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് ആർ.സി. ബുക്കിൽ ബി.എസ്. ഫോർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താത്ത വാഹനങ്ങൾക്കാണ് . 2017 ഏപ്രിലിനുശേഷം ഇറങ്ങിയ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ബി.എസ്. ഫോർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. 2017-നു മുൻപും ബി.എസ്. ഫോർ വാഹനങ്ങളിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആർ.സി. ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതാണ്‌ തർക്കങ്ങൾക്ക്‌ കാരണം.

mvd
mvd

വാഹനം ബി.എസ്. ഫോർ ആണെന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാഹന ഡീലർമാരിൽനിന്ന്‌ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് മോട്ടോർവാഹനവകുപ്പ് പറയുന്നത്. ഇത് പരിശോധനസമയത്ത് കാണിച്ചാൽ ഒരുവർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്‌ നൽകണം.

ബി.എസ്. ഫോർ വിഭാഗത്തിലെ ഇരുചക്ര-മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളിലെ മലിനീകരണത്തോത് എത്രവരെയാകാമെന്ന് ഇതുവരെ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് അസോസിയേഷൻ പറയുന്നത്. പുകപരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേരിട്ട് മോട്ടോർവാഹനവകുപ്പിന്റെ കൈകളിലാകുമ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ജോയിന്റ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമ്മിഷണർ രാജീവ് പുത്തലത്ത് അറിയിച്ചു.